Medycyna Szkolna


Medycyna szkolna to zespół działań służących objęciu opieką profilaktyczną i medyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym, a także śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania pożądanych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Populacja dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rozwoju oraz dużą częstość występowania zachowań, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki pielęgniarskiej. Ma ona na celu wspieranie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

Pielęgniarki i higienistki szkolne sprawują opiekę nad uczniami w:
          szkołach podstawowych
          gimnazjach
          liceach
          technikach
          zasadniczych szkołach zawodowych
          szkole specjalnej.

Na placówkach szkolnych uczniowie objęci są profilaktycznymi testami przesiewowymi oraz szeroko pojętą oświatą zdrowotną.


Kontakt
Usługi Medyczne
"Śródmieście"
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 8Rejestracja

Bezpośrednie telefony

do poszczególnych

poradni znajdują się w zakładkach na naszej

stronie internetowej.
NFZ
Świadczymy usługi w
 ramach kontraktu z NFZ
 

Pakiet onkologiczny
Udzielamy świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego
 
Certyfikat

Posiadamy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania
 
Dane osobowe
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych
Zapraszamy