Medycyna Pracy


Zakres usług: Poradnia Medycyny Pracy
Adres: Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 8
Telefon: (32) 285-24-54    lub    (32) 285-30-61 wew.13


Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 z dnia 17 października 2008 o służbie medycyny pracy, w szczególności art.12 ust.1).

W naszej placówce, medycyna pracy obejmuje zakres świadczeń:
          badania wstępne
          badania okresowe
          badania kontrolne
          badania wysokościowe
          badania psychologiczne
          badanie i wydawanie zaświadczeń dla młodzieży w celu kontynuowania nauki w
              szkołach ponadpodstawowych i wyższych uczelniach
          przegląd stanowisk pracy
          sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
          badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
          badania psychotechniczne kierowców
          badania na prawo jazdy.

W ramach wymienionych badań profilaktycznych zapewniamy:
          badania laboratoryjne (OB, morfologia, badanie moczu, cholesterol, glukoza)
          badania diagnostyczne (RTG klatki piersiowej, EKG)
          konsultacje specjalistyczne (okulista, neurolog, laryngolog, psycholog).

Posiadamy pracownię psychologiczną wyposażoną w salę testów, salę aparatów oraz ciemnię

W przypadku zainteresowania naszą ofertą i chęcią podjęcia współpracy prosimy o kontakt.Badania Psychologiczne Kierowców
Rejestracja na badania psychologiczne kierowców w każdy wtorek, środa i czwartek w godz.:
                 8:00 - 11:00 rejestracja na dany dzień
               11:00 - 14:00 rejestracja na inny dzień

Badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu podlegają osoby: 
   - ubiegające się o uzyskanie uprawień w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E
     D1, D1+E, D i D+E
   - przedłużające ważność uprawień w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E
     D1, D1+E, D i D+E
   - kierujące motorowerem lub pojazdem silnikowym, jeżeli uczestniczyły w wypadku drogowym,
     w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
   - kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
     działającego podobnie do alkoholu
   - kierujące motorowerem lub pojazdem silnikowym, które przekroczyły liczbę 24 punktów
     otrzymanych za naruszenie przepisów drogowych
   - badaniom psychologicznym podlegają również:
          - kandydaci na instruktora i instruktor
          - kandydaci na egzaminatora i egzaminator
          - osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem
            uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne
   - osoby prowadzące pojazd silnikowy, w ramach obowiązków zawodowych, do którego
     wymagane jest prawo jazdy kategorii B


Kontakt
Usługi Medyczne
"Śródmieście"
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 8Rejestracja

Bezpośrednie telefony

do poszczególnych

poradni znajdują się w zakładkach na naszej

stronie internetowej.
NFZ
Świadczymy usługi w
 ramach kontraktu z NFZ
 

Pakiet onkologiczny
Udzielamy świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego
 
Certyfikat

Posiadamy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania
 
Dane osobowe
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych
Zapraszamy